Yrittäjä Asumistuki

Aikuiskoulutustuella ja ammattitutkintostipendeillä tuetaan työelämässä olevien aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Kelan etuuksista asumistuki on kasvanut viime vuosina rajusti. Asumismenoja korvataan myös toimeentulotuesta. Asumisen tukimiljardit puhuttavat. Keskustelussa on väitetty, että asumistuki menee suoraan vuokranantajan pussiin. Teknisesti näin onkin, koska asumistuki voidaan maksaa myös suoraan vuokranantajalle.

Huom.! Veroprosenttilaskurin antama tulos on aina vain suuntaa antava. Mihin laskuria voi käyttää? Veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin, kun tulosi tai vähennyksesi ovat oleellisesti muuttuneet esimerkiksi työstä pois jäännin tai työhön menon vuoksi.

Jos olet työntekijä, yrittäjä, opiskelija, paluumuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija tai Suomessa asuvan henkilön perheenjäsen, löydät näiltä sivuilta erityisesti omaan elämäntilanteeseesi sopivaa tietoa. Näiden sivujen kautta, löydät tarvitsemasi tiedon nopeasti ja tiiviissä muodossa.

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta. Päivärahahakemusta varten tarvitaan esteetön työvoimapoliittinen lausunto, josta selviää mistä lukien työ- ja.

Kelasta muistutetaan, että asumistuki on hakijan etuisuus. Vuokralaisen ja vuokranantajan välinen vuokrasopimukseen kirjattu ehto ei sido Kelaa.– Vuokralainen voi lähtökohtaisesti itse päättää, kenelle asumistuki maksetaan.

Sotilasvakuutus Varusmiesten ei tarvitse osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, ja sotilasvalankin vaihtoehtona on sotilasvakuutus. Varusmiesten ei tarvitse osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, ja sotilasvalankin vaihtoehtona on sotilasvakuutus.

Opiskelija, näin haet opintotukea ja asumistukea verkossaJos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja tehnyt työsuoritukset toimeksiantosopimusten perusteella, voit saada päivärahaa toimeksiantosuhteen päättyessä. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuorituksesi muistuttaa sen epäitsenäisen luonteen takia palkansaajana tehtävää työtä.

Perheet osaavat itse päättää, kumpi. YEL-työtulon määrän yrittäjä saa arvioida itse juuri niin korkeaksi tai matalaksi kuin parhaaksi näkee. Asumistuet – eläkkeensaajan asumistuki – asumisavustus – asumislisä. Yleinen asumistuki uudistettiin vuoden 2015 alusta. Asumistuen perusteista säädetään kokonaisuudessaan laissa.

1300 euron kuukausipalkka on niin pieni, että sillä on yksinelävänkin lähes mahdoton tulla toimeen. Silti se on liian iso palkka. Sen saaja nimittäin putoaa yhteiskunnan tukien ulkopuolelle – asumis- tai toimeentulotukea ei heru. Köyhyysloukku uhkaakin monia pienipalkkaisia. Katso elääkö työnteolla paremmin kuin tuilla, ja kuka saa tukea, kuka ei.

Vanhemmat voivat antaa lapselle verottomia lahjoja. Opintotuki on syytä ottaa huomioon, sillä omaisuuden tuotot voivat vaikuttaa opintotuen määrään.